Paul Carey

An dTagann Ciall roimh Aois?

An dTagann Ciall roimh Aois?

Paul Carey - Céad Bliain Dlí agus Fraincís | Bord Eagarthóireachta Sóisireach

Cloistear a lán caint faoi phósadh chomhgnéasach sa lá atá inniú agus an Reifreann beagnach linn, ach tabhsaítear domsa nach bhfuil a lán daoine ag plé an leasuchán eile – Aois Intofachta chun Oifig an Uachtaráin. Is léir go gcriedeann  a lán daoine nach cheist thábhactach í an cheist sin, ach in aineoinn é sin ceapaim go bhfuil píosa beag díospóireachta ag teastáil. Faoi láthair, is gá d’iarrthóirí uachtaránachta a bheith cúig blian is triocha d’aois, agus dá n-éireódh leis an Reifreann, athrífear an aois go haon bhlian is fiche d’aois. Cé go ndeireann an seanfhocal nach “feidir ceann críonna a chur ar cholainn óg”, ceapim féin go mba chóir dúinn a bheith ar son an athrú seo toisc go bhfuil sé daonlathach agus comhleanúnach.

Read More

Posted by The Editorial Board in TCLR ONLINE, 0 comments

Direct Provision – the Magdalene Laundries of the 21st Century?

Direct Provision – the Magdalene Laundries of the 21st Century?

Paul Carey - JF Law and French | TCLR Junior Editorial Board

In the past few weeks, the issue of Direct Provision has been discussed at length in light of the recent case of C.A. & T.A. v The Minister of Justice and others. Many were shocked and dismayed upon learning of the High Court ruling that Direct Provision does not breach human rights.

Read More

Posted by Editorial Board in TCLR ONLINE, 0 comments