Bunreacht

An dTagann Ciall roimh Aois?

An dTagann Ciall roimh Aois?

Paul Carey - Céad Bliain Dlí agus Fraincís | Bord Eagarthóireachta Sóisireach

Cloistear a lán caint faoi phósadh chomhgnéasach sa lá atá inniú agus an Reifreann beagnach linn, ach tabhsaítear domsa nach bhfuil a lán daoine ag plé an leasuchán eile – Aois Intofachta chun Oifig an Uachtaráin. Is léir go gcriedeann  a lán daoine nach cheist thábhactach í an cheist sin, ach in aineoinn é sin ceapaim go bhfuil píosa beag díospóireachta ag teastáil. Faoi láthair, is gá d’iarrthóirí uachtaránachta a bheith cúig blian is triocha d’aois, agus dá n-éireódh leis an Reifreann, athrífear an aois go haon bhlian is fiche d’aois. Cé go ndeireann an seanfhocal nach “feidir ceann críonna a chur ar cholainn óg”, ceapim féin go mba chóir dúinn a bheith ar son an athrú seo toisc go bhfuil sé daonlathach agus comhleanúnach.

Read More

Posted by The Editorial Board in TCLR ONLINE, 0 comments